ტენდერები

Contract Award Notification/შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

The project implementing Agency/პროექტის განმახორციელებელი უწყება: Roads Department of Georgia under the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia/საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

Address/მისამართი: 12 Al. Kazbegi Ave, Tbilisi, 0160, Georgia/საქართველო, თბილისი 0160, ალ. ყაზბეგის გამზირი #12

Financing Source/დაფინანსების წყარო:  Government of Georgia/საქართველოს მთავრობა

Scope of Works/კონტრაქტის დასახელება: Construction Works for Lot 1 - Vaziani – Sagarejo section from km4+040 to km27+840 and Lot 2 - Sagarejo Bypass from km27+840 to km35+500 of Tbilisi – Bakurtsikhe – Lagodekhi International Road/თბილისი - ბაკურციხე - ლაგოდეხის საერთაშორისო გზის ლოტი 1 - ვაზიანი საგარეჯოს მონაკვეთის (კმ4+040 - კმ27+840) და ლოტი 2 - საგარეჯოს შემოვლითი გზის (კმ27+840- კმ35+500) სამშენებლო სამუშაოები

Bid/Contract Reference/ტენდერის ნომერი: GOG/CW/RFB-01 (Lot 1 and Lot 2)/GOG/CW/RFB-01 (ლოტი 1 და ლოტი 2)

Selection Method/შესყიდვის მეთოდი: Request for Bids Works (without Prequalification)/სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის მოთხოვნა სამუშაოებისთვის (პრეკვალიფიკაციის გარეშე)

Duration of Contract/კონტრაქტის ხანგრძლივობა: Lot 1 - 30 months and Lot 2 – 24 months/ლოტი 1 - 30 თვე და ლოტი 2 - 24 თვე

 

 

No

Bidder/ტენდერის მონაწილე

 

Lot 1

Read out Bid Price LOB

ლოტი 1

ამოკითხული ფასი სატენდერო წერილში

Lot 2

Read out Bid Price LOB

ლოტი 2

ამოკითხული ფასი სატენდერო წერილში

Lot 1

Evaluated Bid Price

ლოტი 1 შეფასებული ფასი

 

Lot 2

Evaluated Bid Price

ლოტი 2 შეფასებული ფასი

 

Reason for rejection დისკვალიფიკაციის მიზეზი

 

1

TASYAPI Insaat Taahhut San. ve Tic. A.S.

GEL 382,242,752.24

GEL 192,195,957.01

 

 

 

-

-

Non-responsive in accordance with the ITB 19.3 (d)  of the Bidding Documents / სატენდერო დოკუმენტაციის 19.3 (დ) მუხლთან შეუსაბამობა

 

2

Sinohydro Corporation Limited

GEL 352,582,767.51

GEL 176,333,933.45

 

GEL 327,221,439.55

GEL 162,643,337.24

_

3

Gocay Insaat Taahhut ve Ticaret Anonim Sirketi and Maqro Construction LLC JV

-

GEL 153,608,664.98

 

-

GEL 139,947,216.32

_

4

SEZA Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

 

-

GEL 193,763,788.00

 

-

GEL 169,644,599.80

_

5

JV A.A.B. Project LLC - M/s DineshChandra R Agrawal Infracon Pvt. Ltd

 

-

 

GEL 160,922,423.16

 

-

GEL 144,404,943.37

-

6

China State Construction Engineering Corporation Limited

 

 

 

-

GEL 265,070,795.76

 

 

 

-

-

Non-responsive in accordance with the ITB 19.1 of the Bidding Documents / სატენდერო დოკუმენტაციის 19.1 მუხლთან შეუსაბამობა

7

China Road and Bridge Corporation

GEL 313,378,611.88

GEL 175,215,585.20

GEL 294,867,284.59

GEL 164,072,124.63

-

8

CSI-SDLQ JV

GEL 319,520,994.53

GEL 160,642,127.56

GEL 300,717,395.18

GEL 150,175,561.48

-

 

The Contract is awarded to Lot 1 - China Road and Bridge Corporation with value of GEL 313,378,683.82 including contingencies, provisional sum and VAT and Lot 2 - Gocay Insaat Taahhut ve Ticaret Anonim Sirketi and Maqro Construction LLC JV with value of GEL 149,902,365.13 including contingencies, provisional sum and VAT

 

კონტრაქტი მიენიჭა ლოტი 1 - China Road and Bridge Corporation-ს ღირებულებით 313,378,683.82 ლარი გაუთვალისწინებელი ხარჯების და დღგ-ს ჩათვლით და ლოტი 2 - Gocay Insaat Taahhut ve Ticaret Anonim Sirketi and Maqro Construction LLC JV ღირებულებით 149,902,365.13 ლარი გაუთვალისწინებელი ხარჯების და დღგ-ს ჩათვლით

For the Beneficial Ownership Disclosure Form, please refer to the link below / კომპანიის მესაკუთრეთა ფორმა, იხილეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

https://www.dropbox.com/sh/qn2el6bwk2j8q7o/AABGTS_pR9SUEkqpR2gsda-Ga?dl=0

 

ინტერაქტიული რუკა
საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: