ბიუჯეტი
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბიუჯეტი


5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.12; 5.13

 

PDF_ICON 2023 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი IV კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2023 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2023 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2023 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2022 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი IV კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2022 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2022 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2022 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2021 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი IV კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2021 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2021 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2021 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2020 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2020 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2020 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2020 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი IV კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2019 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2019 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2019 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2019 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი IV კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2018 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2018 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2018 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2018 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი IV კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2017 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2017 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2017 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2017 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი IV კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2016 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტლის მდგომარეობით
PDF_ICON 2016 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2016 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2016 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი

PDF_ICON 2015 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2015 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2015 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2015 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი

PDF_ICON 2014 წლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2014 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2014 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტლის მდგომარეობით

PDF_ICON 2014 წლის დამტკიცებული და PDF_ICON დაზუსტებული ბიუჯეტი

PDF_ICON ბიუჯეტი – 2013 წელი PDF_ICON დანართი

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2023  წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2023  წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2023  წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2023  წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2022  წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2022  წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2022  წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2022  წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2021  წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2021  წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2021  წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2021  წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2021  წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2020 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2020 II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2020 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2020  წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2019 წლის I და II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2019 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2019 წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2018 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2018 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2018 წელი III კვარტალი)

       იხილეთ ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებული განმარტება >>>> 

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2018 წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2017 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2017 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2017 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2017 წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2016 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2016 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2016 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2016 წელი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2015 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2015 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2015 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2015 წელი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2014 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2014 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2014 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2014 წელი)

PDF_ICON ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ნაზარდი ჯამით (2013 წელი)

 

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2023 წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2023 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2023 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2023 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2022 წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2022 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2022 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2022 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2021 წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2021 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2021 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2021 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2020 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2020 წელი II  კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2020 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2020  წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2019 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2019 წელი II  კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2019 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2019 წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2018 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2018 წელი II  კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2018 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2018 წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2017 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2017 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2017 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2017 წელი IV კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2016 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2016 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2016 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2016 წელი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2015 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2015 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2015 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2015 წელი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2014 წელი I კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2014 წელი II კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2014 წელი III კვარტალი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2014 წელი)

PDF_ICON ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ (2013 წელი)

PDF_ICON ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (2013 წელი)

PDF_ICON ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (2014 წელი)

PDF_ICON ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (2015 წელი)

PDF_ICON ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (2016 წელი)

PDF_ICON ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (2017 წელი)

PDF_ICON ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (2018 წელი)

PDF_ICON ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (2019 წელი)

PDF_ICON ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (2020 წელი)

PDF_ICON ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (2021 წელი)

PDF_ICON ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (2022 წელი)

PDF_ICON ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (2023 წელი)


PDF_ICON საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შეადგენს 454821 ლარს (2013 წელი)

PDF_ICON საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შეადგენს 400257 ლარს (2014 წელი)

PDF_ICON საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შეადგენს 354795 ლარს (2015 წელი)

PDF_ICON საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შეადგენს 293653 ლარს (2016 წელი)

PDF_ICON საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შეადგენს 270590 ლარს (2017 წელი)

PDF_ICON საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შეადგენს  292556  ლარს (2020 წელი)

PDF_ICON საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შეადგენს  421899  ლარს (2021 წელი)

PDF_ICON საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შეადგენს  659108  ლარს (2022 წელი)

PDF_ICON ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შედგენს 69111.0 ლარს (2013 წელი)

PDF_ICON ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შედგენს 154768 ლარს (2014 წელი)

PDF_ICON ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შედგენს 160538 ლარს (2015 წელი)

PDF_ICON ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შედგენს 144183 ლარს (2016 წელი)

PDF_ICON ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შედგენს 118214 ლარს (2017 წელი)

PDF_ICON ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შედგენს 135480  ლარს (2020  წელი)

PDF_ICON ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შედგენს 140435  ლარს (2021  წელი)

PDF_ICON ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი ჯამურად შედგენს 239445  ლარს (2022  წელი)

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2013 წელი)

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2014 წელი)

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2015 წელი)

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2016 წელი)

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2017 წელი)

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2018 წელი)

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2019 წელი)

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2020  წელი)

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2021  წელი)

PDF_ICON საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (2022  წელი)

PDF_ICON სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად შეადგენს 32527.0 ლარს (2013 წელი)

PDF_ICON სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად შეადგენს 38376.74 ლარს (2014 წელი)

PDF_ICON სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად შეადგენს 35861 ლარს (2015 წელი)

PDF_ICON სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად შეადგენს 33459 ლარს (2016 წელი)

PDF_ICON სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად შეადგენს 31399 ლარს (2017 წელი)

PDF_ICON სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად შეადგენს 36723  ლარს (2020  წელი)

PDF_ICON სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად შეადგენს 37352  ლარს (2021  წელი)

PDF_ICON სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები ჯამურად შეადგენს 37770  ლარს (2022  წელი)

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (2013 წელი)

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (I-II კვარტალი 2014 წ)

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (III კვარტალი 2014 წ)

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (2014 წ)

PDF_ICON საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (I კვარტალი 2015 წ)

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (II კვარტალი 2015 წ) PDF_ICON სამართლებრივი აქტები

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (III კვარტალი 2015 წ) PDF_ICON სამართლებრივი აქტები

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (2015 წ) PDF_ICON სამართლებრივი აქტები

PDF_ICON საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის 2016 წლის I და II კვარტალში თანხა არ გამოყოფილა

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (III კვარტალი 2016 წ) PDF_ICON სამართლებრივი აქტები

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (IV კვარტალი 2016 წ) PDF_ICON სამართლებრივი აქტები

PDF_ICON საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის 2017 წლის I კვარტალში თანხა არ გამოყოფილა

PDF_ICON საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის 2017 წლის II კვარტალში თანხა არ გამოყოფილა

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (IV კვარტალი 2018 წ)

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ( 2020 წ) PDF_ICON სამართლებრივი აქტები

PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ (IV კვარტალი 2020  წ) PDF_ICON სამართლებრივი აქტები

PDF_ICON PDF_ICON ინფორმაცია საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ( 2019 წ)

5.10. საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2013 წელს გრანტი/კრედიტი არ მიუღია

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2014 წელს გრანტი/კრედიტი არ მიუღია

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2015 წელს გრანტი/კრედიტი არ მიუღია

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2016 წელს გრანტი/კრედიტი არ მიუღია

5.11. საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2013 წელს გრანტი არ გაუცია

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2014 წელს გრანტი არ გაუცია

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2015 წელს გრანტი არ გაუცია

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 2016 წელს გრანტი არ გაუცია

7.1. საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სერვისის ტიპის მომსახურება არ გააჩნია

7.2. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოსაკრებლებისა და ტარიფების გადახდევინებას არ ახორციელებს

საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: