მიზანი, ამოცანები, სტრატეგია
მიზანი 

საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის ევროპულ სტანდარტებთან ინტეგრაცია და გზით მოსარგებლეთა საჭიროებების ეფექტური დაკმაყოფილება

 

ამოცანები: 
  • საქართველოში საავტომობილო გზების უსაფრთხოების ხარისხის ამაღლება
  • მგზავრობის დროის შემცირება სატრანზიტო ნაკადის გაზრდა
  • საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურის რაციონალური მართვა/გაუმჯობესება
  • საავტომობილო გზების ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირების გაუმჯობესება

საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 172 2010 წლის 25 ივნისი ქ.თბილისი საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010-2017 წწ.სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცებისა და საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ >>>

საქართველო 2020 
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია საქართველო 2020 >>>

 

საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: