საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
თავმჯდომარე და მოადგილეები
გიორგი სეთურიძე

seturidze

(10 იანვარი, 1969 წელიქ.თბილისი) - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე 2016 წლის აპრილიდან


1991-1993 წლებში იყო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განსაკუთრებული დანიშნულების მთავარ სამმართველოში უფროსი ოფიცერი. 1993 -1996  წლებში  იკავებდა ‘’Alcon GmbH Germany’’-ს (ბერლინი, გერმანია) აღმოსავლეთ ევროპის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობას. 1996 - 2000 წლებში მუშაობდა შპს. ‘’ალკონ კომ სერვისი“-ს დირექტორად. 2000 - 2002 წლებში იყო TACIS -ის პროექტის - ‘’ამიერკავკასიის რკინიგზის საკომუნიკაციო ქსელის დაპროექტება-მშენებლობა" (საქართველო-სომხეთი-აზერბაიჯანი) ხელმძღვანელი.  2002 წელს ეკავა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  ფინანსური ლეგიონის უფროსის მოადგილის თანამდებობა. 2003 - 2006 წლებში მუშაობდა შპს. „ჰაიკომი”-ს დირექტორად, ხოლო  2006 - 2009 წლებში  საერთაშორისო ინვესტიციების საკოორდინაციო ცენტრის (CCII)  დირექტორად. 2009 -2011 წლებში იყო ,,დაბი გრუპ ჯორჯია’’-ს ხელმძღვანელი და ასევე, ,,კორ - სტანდარტ ბანკი’’-ს (KSB) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. 2011 - 2015 წლებში ეკავა ‘’Camara Trading Corporation Inc ‘’-ის (აშშ)  გენერალური დირექტორის პოსტი. 2015 - 2016 წლებში იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრის დირექტორის მრჩეველი, ხოლო 2016 წელს  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის  მინისტრის მრჩეველი  

განათლება

1994 წელს, დაამთავრა თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკის ფაკულტეტი

2005 წელს, დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. არის სამართალმცოდნეობის მაგისტრი 


ნუგზარ გასვიანი

gasviani

(20 ნოემბერი, 1966 წელი,  ქ. სოხუმი) - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე/ტექნიკური მდივანი 2017 წლის იანვრიდან


1990 - 1993 წლებში იყო საგზაო მშენებლობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამმართველოს, საგზაო უბნის ოსტატი, ხოლო 1993 - 1999 წლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უშიშროების სამინისტროს ოპერატიული თანამშრომელი, უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი, შემდგომ განყოფილების უფროსი. 1999 - 2003 წლებში მუშაობდა საქართველოს საავტომობილო გზების სახელმწიფო დეპარტამენტის საავტომობილო გზების ექსპლუატაციის სამმართველოს უფროსად. 2003 - 2006 წლებში იკავებდა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის, საავტომობილო გზების ექსპლუატაციის სამმართველოს უფროსის პოზიციას. 2006 - 2010 წლებში იყო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის, საავტომობილო გზების ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსი. 2010 - 2017 წლებში იყო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის, თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 

განათლება

1990 წელს, დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საავტომობილო გზების პროექტირება, მშენებლობა და ექსპლუატაციის სპეციალობით

1995 წელს, დაამთავრა საქართველოს უშიშროების სამინისტროს აკადემია, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით 


პაატა აბუთიძე

paata abutidze

(4 აგვისტო, 1967 წელი ქ.თბილისი) - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 2017 წლის დეკემბრიდან


1992-2000 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროში განყოფილების უფროსად, ხოლო 2000-2002 წლებში იყო საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს საგანგებო ლეგიონის სამმართველოს უფროსი. 2002-2004 წლებში იკავებდა საქრთველოს საბაჟო დეპარტამენტში თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობას. 2004-2010 წლებში იყო შპს „IBG”-ის აღმასრულებელი დირექტორი. 2010-2011 წლებში მუშაობდა შპს „საქავტოტრანსი“-ს დირექტორის მოადგილედ. 2012 წელს იკავებდა  შპს „ახალი გზა“-ს ტექნიკური დირექტორის პოზიციას. 2013 წელს იყო შპს „ჰერიო“-ს მმართველი დირექტორი. 2013-2016 წლებში იკავებდა შპს „თევანი“-ს დირექტორის პოზიციას. 2016 წელს იყო უცხოური საწარმოს ფილიალის სს ინსტიტუტი „იგჰ“-ს მმართველი დირექტორი

განათლება

1991 წელს, დაამთავრა საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი


ლევან კუპატაშვილი

kupatashvili

(13 თებერვალი, 1978 წელი, ქ.თბილისი) - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 2017 წლის დეკემბრიდან 


2001-2003 წლებში იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის ატაშე/მესამე მდივანი. 2004 - 2009  წლებში, ქალაქ ჩიკაგოში, სამშენებლო კომპანია ‘’Deluxe Windows of Chicago’’-ში იკავებდა წარმოების მენეჯერის პოზიციას. 2009 - 2016 წლებში მუშაობდა საპროექტო, საზედამხედველო და საკონსულტაციო კომპანიაში შპს „პროექტმშენკომპანი“ წარმოების მენეჯერად, ხოლო 2017 წლის იანვრიდან  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის  სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში იკავებდა ტენიკური სამდივნოს დირექციის დირექტორის პოზიციას.

განათლება   

1999 წელს, დაამთავრა თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკის ფაკულტეტი - ფინანსები და საბანკო საქმე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი. არის საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის მაგისტრანტი  


ალექსანდრე თევდორაძე

tevdoradze

(6 ნოემბერი, 1982 წელი, ქ.თბილისი) - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 2017 წლის იანვრიდან. 


2006 - 2008 წლებში იყო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი. 2008 წელს მუშაობდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროს სპეციალისტად, ხოლო 2008 - 2009 წლებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის მთავარ სპეციალისტად. 2009 - 2010 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესყიდვების სამსახურის უფროსი. 2010 - 2013 წლებში ეკავა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობა. 2013-2017 წლებში მუშაობდა სსიპ. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილედ 

განათლება

2004 წელს, დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვა, მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის სპეციალობით 
2005 წელს, დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული სამართალმცოდნეობის სპეციალობით  
2006 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის მაგისტრი

ლაშა ადეიშვილი  

lasha

(22 მაისი, 1984 წელი, ქ. სამტრედია) - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 2017 წლის იანვრიდან 


2006 - 2008 წლებში მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ხოლო 2008-2010 წლებში-ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში. 2013 - 2014 წლებში  მუშაობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში.  2014 - 2015 წლებში იყო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ხოლო 2015 - 2016 წლებში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში 

განათლება

2005 წელს, დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საავტომობილო გზების და აეროდრომების მშენებლობა, სატრანსპორტო ნაგებობების მშენებლობის სპეციალობით

იურიდიულ–საკონსულტაციო ცენტრი შ.პ.ს. „ეი ფი ლეგალი“ პარტნიორი/დირექტორ

საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
press@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: