ტენდერები

საერთშორისო ტენდერი

საქართველო–აღმოსავლეთ დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი – A/B

საქართველო

საქართველომ (შემდგომში მსესხებელი) ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან მიიღო სესხი (შემდგომში ,,ბანკი“) საქართველო აღმოსავლეთ–დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი ა/ბ პროექტის განსახორციელებლად. მოწვევა საერთაშორისო ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად უკავშირდება კონტრაქტს E60 ავტომაგისტრალის სამტრედია–გრიგოლეთი გზის მონაკვეთის მშენებლობისათვის კმ 30+000 – კმ 42+000 (ლოტი III)

კონტრაქტი მოიცავს სამტრედია–ლანჩხუთი–გრიგოლეთის ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობას, რომლის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 12კმ–ს. ავტომაგისტრალის პროექტი მომზადდა და გზა აშენდება საქართველოსა და TEM სტანდარტების შესაბამისად.    

კონტრაქტი განხორციელდება 2016 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის დეკემბრამდე.

ქვემოთ მოცემულია ძირითადი სატენდერო წინადადებების შეფასების ძირითადი კრიტერიუმები:

Criteria

Compliance Requirements

Requirement

Single Entity

Joint Venture

All Partners Combined

Each       Partner

One         Partner

Submission of audited balance sheets or if not required by the law of the Applicant’s country, other financial statements approved by certified accountant and acceptable to the Employer, for the last five (5) years to demonstrate the current soundness of the Bidder ’s financial position and its prospective long term profitability.

must meet requirement

not applicable

must meet requirement

not applicable

 

Criteria

Compliance Requirements

Requirement

Single Entity

Joint Venture

All Partners Combined

Each       Partner

One         Partner

Minimum average annual construction turnover of US$ 85 million (Eighty five Million USD) calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed within the last 5 (five) years:

 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 divided by five (5) years

must meet requirement

must meet requirement

must meet  25%  of the requirement

must meet 40% of the requirement

Minimum construction turnover in foreign countries shall be more US$ 100 million (One hundred Million) within the last 5 (five) years in total.

must meet requirement

not applicable

not applicable

must meet requirement

     

 

 

Construction Experience

Criteria

Compliance Requirements

Requirement

Single Entity

Joint Venture

All Partners Combined

Each       Partner

One         Partner

Participation in at least 3 three contracts that have been successfully completed within the last 10 ten years, starting from 1st January 2006 until application submission deadline and that are similar to the proposed works, where the value of the Bidder’s participation exceeds US$ 70 million (Seventy million USD), of which at least two contracts should be implemented in line with AASHTO, EU Codes, British standards and at least one contract -  FIDIC red Book funded by international financial institutions such as European Investment Bank (EIB), Japan International Cooperation Agency (JICA) World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and International Development Association (IDA)

must meet requirement

must meet requirement

not applicable

not applicable

The similarity of the Bidder’s participation shall be based on the physical size, nature of works, complexity, methods, technology or other characteristics as described in Section 6, Employer’s Requirements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction Experience in Key Activities

Criteria

Compliance Requirements

Requirement

Single Entity

Joint Venture

All Partners Combined

Each       Partner

One         Partner

For the above or other contracts executed during the period stipulated in above, a minimum construction experience in the following key activities:

must meet requirements

must meet requirements

not applicable

not applicable

Earthwork

1 600 000 m3 in any 3 (three) years within last 5 (five) years

Construction of new road with asphalt concrete pavement

380 000 m2 in any 2 (two) years within last 5 (five) years

Construction of new bridge

5000 m2 in any 1 (one) year within last 5 (five) years

ფირმები ტენდერში მონაწილეობას მიიღებენ ევროპის საინვესტიციო ბანკის შესყიდვების სახელმძღვანელოს მიხედვით http://www.eib.org/projects/publications/guide-to-procurement.htm

დაინტერესებულმა მონაწილეებმა დეტალური ინფორმაციასა და სატენდერო დოკუმენტაციას მიიღებენ:

ბატონი ირაკლი ხერგიანი ასლი ნიკოს პაპუნიდი

მისამართი: ალ ყაზბეგის 12, 0160 თბილისი, საქართველო

ტელ: (+995 32) 37 05 08 ext.311

ფაქსი: (+995 32) 37 66 03

ელ–ფოსტა: info@georoad.ge nikos.papunidi@georoad.ge

სატენდერო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის შეძენა ელექტრონულ ფორმატში შესაძლებელია აპლიკაციის წარდგენისას ზემოხსენებულ მისამართზე სატენდერო მოსაკრებლის 200 ლარი ან დოლარში მისი ექვივალენტის  გადახდის შემდეგ, შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:  

ლარის გადარიცხვისთვის:

Name of the recipient: Treasury Account

Treasury account No. 200 122 900

Recipient Bank: State Treasury

Bank Code: TRESGE22

Old Code of the Bank (220 101 222)

Budget Income Treasure Code: 302 007 800

International Currency: No 001 189 362

დოლარის გადარიცხვისთვის

Intermediary: 

FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA           

SWIFT CODE: FRNYUS33

Receiving agent:

ACC.NO: 0D 

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS), BASLE  (USD)

SWIFT CODE: BISBCHBB

Beneficiary’s bank:  NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI

SWIFT CODE: BNLNGE22

Beneficiary: Roads Department of the Ministry of Regional Development of Georgia

IBAN: GE65NB0331100001150207

გადახდის მიზანი: სატენდერო მოსაკრებელი საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის – სამტრედია–გრიგოლეთი–ჩოლოქის გზის მონაკვეთის (ლოტი III) მშენებლობისათვის პროექტის სახელწოდების მითითებით. მოთხოვნის შემთხვევაში, ფაქსით გამოგზავნილი დოკუმენტის საუძველზე, სატენდერო დოკუმენტაცია შესაძლებელია გაიგზავნოს კურიერის მეშვეობით მონაწილის ხარჯებით. მსესხებელს არ გააჩნია პასუხისმგებლობა დოკუმენტაციის დანიშნულების ადგილას მისვლაზე.

სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია 3,000,000 ლარი (სამი მილიონი ლარი) ან ექვივალენტი კონვერტირებად ვალუტაში. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტიის თანხის ექვივალეტი კონვერტირებად ვალუტაში განისაზღვრება გაცვლითი კურსით, რომელიც გამოქვეყნებულია ვებ–გვერდზე www.nbg.gov.ge სატენდერო წინადადების წარდგენის ბოლო ვადამდე 28 დღით ადრე.  

სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოადგინოთ დალუქული კონვერტებით წარწერით: „სამტრედია, გრიგოლეთი, ჩოლოქი  ლოტი III -ის მშენებლობა“ არაუგვიანეს 25 ნოემბერი 2016, 17:00 საათამდე ადგილობრივი დროით, შემდეგ მისამართზე: ალ ყაზბეგის გამზირი 12. 0160, თბილისი, საქართველო. სატენდერო წინადადებები გაიხსნება დაყოვნებლივ, მონაწილეთა წარმომადგენლების თანდასწრებით.  

შენიშვნა: შეტყობინების ქართულ და ინგლისურ ენოვან ტექსტს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება შეტყობინების ინგლისურ ვერსიას

ინტერაქტიული რუკა
საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: