საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
თავმჯდომარე და მოადგილეები
გიორგი წერეთელი

7Q3A1381
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე 2021 წლის თებერვლიდან

2018-2021(თებერვალი) წლებში მუშაობდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილედ,  2018 წელს, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურში, მუშაობდა სადაზღვევო ნორმატივებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსის პოზიციაზე, 2017-2018 წლებში შპს „რივერსაიდ ინვესტში“ იყო პროექტების მართვის მენეჯერი.

2017 წელს, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში იკავებდა ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსის თანამდებობას. 2016-2017 წლებში, იყო კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე. 2015 წელს, საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურში იკავებდა სადაზღვევო ნორმატივებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის პოზიციას, ამავე სამსახურში, 2013-2015 წლებში იყო სადაზღვევო ნორმატივებისა და სტანდარტიზაციის დეპარტამენტი უფროსი სპეციალისტი, 2001-2002 წლებში ს. ს. სადაზღვევო კომპანია „ბრიტანეთი-კავკასიაში“ იყო გენერალური მენეჯერის თანაშემწე, 1999-2001 წლებში ს. ს. „სადაზღვევო კომპანია ბრიტანეთი-კავკასიაში“ ავტომოტოტრანსპორტის დაზღვევის მენეჯერი,  1998-1999 წლებში შპს. „სადაზღვევო სააგენტო ალდაგი-იმერეთში“ ჯანმრთელობის დაზღვევის მენეჯერი, 1997-1998 წლებში, „ინვალიდთა საერთაშორისო ფონდში“  სოციალურ საკითხთა კოორდინატორი.

ასევე,  აქვს კერძო სექტორში მუშაობის გამოცდილება: 2011-2013 წლებში, შპს „რენოკოლ გეოიმპექსში“ იყო  დირექტორის მოადგილე, 2009-2013 წლებში, შპს „ნდნ“-ის დირექტორი, 2008-2010 წლებში შპს „მეტალინვესტში“ მთავარი მენეჯერი,  ხოლო 2005-2008 წლებში, შპს „ჯი-ეს-ეი“-ში დირექტორის მოადგილე.

მანამდე, 2002-2004 წლებში, საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიურ სამსახურში მუშაობდა სხვადასხვა წამყვან პოზიციებზე. 

განათლება

2002 წელს დაამთავრა ქ. ქუთაისის იოანე პეტრიწის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი იურისტის სპეციალობით

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს

გიორგი წერეთელი დაიბადა 1978 წლის 21 თებერვალს, ქ. ქუთაისში

ჰყავს მეუღლე და 3 შვილი

 


ლევან კუპატაშვილი

kupatashvili

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 2017 წლის დეკემბრიდან 


2001-2003 წლებში იყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის ატაშე/მესამე მდივანი. 2004 - 2009  წლებში, ქალაქ ჩიკაგოში, სამშენებლო კომპანია ‘’Deluxe Windows of Chicago’’-ში იკავებდა წარმოების მენეჯერის პოზიციას. 2009 - 2016 წლებში მუშაობდა საპროექტო, საზედამხედველო და საკონსულტაციო კომპანიაში შპს „პროექტმშენკომპანი“ წარმოების მენეჯერად, ხოლო 2017 წლის იანვრიდან  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის  სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში იკავებდა ტენიკური სამდივნოს დირექციის დირექტორის პოზიციას.

განათლება

1999 წელს, დაამთავრა თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკის ფაკულტეტი - ფინანსები და საბანკო საქმე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი. არის საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის მაგისტრი  

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს

ლევან კუპატაშვილი დაიბადა 1978 წლის 13 თებერვალს ქ.თბილისში

ჰყავს მეუღლე და 1 შვილი

 


 


გიორგი ციბაძე

giorgi cibadze

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 2019 წლის მარტიდან


2018 წლის ივლისიდან 2019 წლის მარტამდე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში, მუშაობდა ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის პოზიციაზე, 2015-2018 წლებში, ამავე პოზიციას იკავებდა საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში. 2012-2015 წლებში, იყო საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტში საფინანსო სამმართველოს უფროსი, 2012 წელს, ამავე დეპარტამენტში მუშაობდა ეკონომიკური სამმართველოს უფროსის მოადგილედ. ციხის საერთაშორისო რეფორმის (PRI) (Penal Reform International, Regional office) სამხრეთ კავკასიის ოფისში 2002-2004 წლებში იყო საინფორმაციო სისტემების ოფიცერი, 2005 წელს პროექტის კოორდინატორი, 2005-2012 წლებში კი ფინანსური მენეჯერი. 2003-2006 წლებში, ცენტრ „ემპათია“-ში მუშაობდა მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორად, 2006-2012 წლებში ამავე ორგანიზაციაში მუშაობდა ფინანსური მენეჯერის პოზიციაზე. 2009-2012 წლებში, მუშაობდა ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელში, ქალთა კლუბ პეონში და ტრენერთა საკვალიფიკაციო ცენტრში, ფინანსური მენეჯერის პოზიციაზე. 2002-2004 წლებში იყო საქართველოს ავტორთა და შემსურლებელთა საზოგადოება “GESAP”-ში საინფორმაციო სისტემებისა და დისტრიბუციის მენეჯერი.

განათლება

2002 წელს, დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საფინანსო გამოყენებითი  მათემატიკის სპეციალობით (ბაკალავრი)

2004 წელს, დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საფინანსო გამოყენებითი  მათემატიკის სპეციალობით (მაგისტრი)

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს

გიორგი ციბაძე დაიბადა 1980 წლის 28 აგვისტოს, ქ. თბილისში

ჰყავს მეუღლე და 3 შვილი

 

სალომე წურწუმია

 


7Q3A1328

 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 2021 წლის მარტიდან


2011 წლიდან, აქვს საჯარო სამსახურში სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობის გამოცდილება, მათ შორის ბოლო 7 წელი მენეჯერულ პოზიციებზე. 2017 წლიდან ამ დრომდე, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის იურიდიული სამსახურის უფროსის თანამდებობას იკავებდა. 2015-2017 წლებში მუშაობდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სამართალშემოქმედების სამმართველოს უფროსის, 2013-2015 წლებში -, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დავების სამმართველოს უფროსის, 2013 წელს -, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  დავების სამმართველოს კოორდინატორის, 2012-2013 წლებში -, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტის, 2011-2012 წლებში -, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიული განვითრებისა და მართვის სამსახურის სპეციალისტის პოზიციებზე.  2011 წელს, იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სხდომის მდივანი.

სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა

2020 წლიდან დღემდე, ევროპის უნივერსიტეტი - ასისტენტ-პროფესორი

2017 წლიდან დღემდე,  ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი

2020 წლიდან დღემდე, საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა - მოწვეული ტრენერი

2016-2019 წლებში, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტისა და  კავკასიის საერთშორისო უნივერსიტეტის - მოწვეული ლექტორი

არის რამდენიმე სამეცნიერო პუბლიკაციისა და სტატიის ავტორი.

2015-2018 წლებში, კავკასიის საერთშორისო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი 

განათლება

2014 წლიდან დღემდე - არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - სამართლის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი

2012 წელს დაამთავრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა -  სამართლის მაგისტრი

2010 წელს, დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი

ჩაბარებული აქვს ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდები საერთო სპეციალიზაციით და მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს

სალომე წურწუმია დაიბადა 1989 წლის 10 აპრილს, ქ.ზუგდიდში

 

 


 

პავლე გამყრელიძე

 

papuna

 საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე 2021 წლის ივნისიდან


2005 წლიდან აქვს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში მუშაობის გამოცდილება. 2005 – 2008 წლებში მუშაობდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტში უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე; 2008-2012 წლებში მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე; 2012-2016 წლებში მუშაობდა განყოფილების უფროსად, ხოლო 2017 წელს იკავებდა ექსპლუატაციისა და დაგეგმარების სამმართველოს უფროსის თანამდებობას. 2018 წლიდან, ამ დრომდე მუშაობდა ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე

განათლება

2009-2012 წლები - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინჟინერი, სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის დოქტორის აკადემიური ხარისხი

2005-2007 წლები - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მშენებელი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

2001-2005 წლები - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საავტომობილო გზების და აეროდრომების მშენებლობა, სატრანსპორტო ფაკულტეტის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი

ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს

პავლე გამყრელიძე დაიბადა 1984 წლის 7 იანვარს, ქ.თბილისი

იურიდიულ–საკონსულტაციო ცენტრი შ.პ.ს. „ეი ფი ლეგალი“ პარტნიორი/დირექტორ

საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: