Search

ფოტორეპორტაჟი – გზების რეაბილიტაციის მიმდინარე სამუშაოები (eng)

ქუთაისი–ალპანა–მამისონის ს/გზის 116–125კმ–ზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობა (eng) ქუთაისი–ალპანა–მამისონის ს/გზის 116–125კმ–ზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობა (eng) ქუთაისი–ალპანა–მამისონის 77+510კმ. – 82+486კმ. საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng)
ქუთაისი–ალპანა–მამისონის 77+510კმ. – 82+486კმ. საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–წყალტუბო–ლენტეხი 50–63 კმ./ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–წყალტუბო–ლენტეხი 50–63 კმ–ზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng)
ქუთაისი–წყალტუბო–ლენტეხი 50–63 კმ./ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–წყალტუბო–ლენტეხი 50–63 კმ–ზე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–ჩომა–ალპანა–მამისონის კმ.70–კმ.78  საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng)
ქუთაისი–ჩომა–ალპანა–მამისონის კმ.70–კმ.78  საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–ჩომა–ალპანა–მამისონის კმ.70–კმ.78  საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) ფოთი–სარფი  კმ.3–კმ.30 – გზაგამტარის რეაბილიტაცია (eng)
ფოთი–სარფი  კმ.3–კმ.30 – გზაგამტარის რეაბილიტაცია (eng) ფოთი–სარფი  კმ.3–კმ.30 – გზაგამტარის რეაბილიტაცია (eng) ფოთი–სარფი  კმ.3–კმ.30 – გზაგამტარის რეაბილიტაცია (eng)
ფოთი–სარფი  კმ.3–კმ.30 – გზაგამტარის რეაბილიტაცია (eng) ფოთი–სარფი  კმ.3–კმ.30 – გზაგამტარის რეაბილიტაცია (eng) ნოქალაქევი–ლეძაძამე–დიდი ჭყონის კმ.7+კმ.23.5 ს/გზა – ეზოში შესასვლელის მოწყობა (eng)
ნოქალაქევი–ლეძაძამე–დიდი ჭყონის კმ.7+კმ.23.5 ს/გზა – ეზოში შესასვლელის მოწყობა (eng) ნოქალაქევი–ლეძაძამე–დიდი ჭყონის კმ.7+კმ.23.5 საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) ნოქალაქევი–ლეძაძამე–დიდი ჭყონის კმ.7+კმ.23.5 საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng)
ნოქალაქევი–ლეძაძამე–დიდი ჭყონის კმ.7+კმ.23.5 საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) გომი–საჩხერე–ჭიათურა–ზესტაფონი ს/გზის კმ.46–კმ.53 რეაბილიტაცია (eng) გომი–საჩხერე–ჭიათურა–ზესტაფონი ს/გზის კმ.46–კმ.53 რეაბილიტაცია (eng)
ალპანა– ცაგერის/გზის 1–12კმ. რეაბილიტაცია (eng) ალპანა– ცაგერის/გზის 1–12კმ. რეაბილიტაცია (eng) ალპანა– ცაგერის/გზის 1–12კმ. რეაბილიტაცია (eng)
ალპანა– ცაგერის/გზის 1–12კმ. რეაბილიტაცია (eng) თბილისის შემოვლითი გზის რეაბილიტაცია (eng) თბილისის შემოვლითი გზის რეაბილიტაცია (eng)
თბილისი–თიანეთი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) თბილისი–თიანეთი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) თბილისი–თიანეთი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng)
სუფრუთი–უსახელო იფთბოული კმ.5+100–კმ.23+500/რეაბილიტიაცია (eng) სუფრუთი–უსახელო იფთბოული კმ.5+100–კმ.23+500/რეაბილიტიაცია (eng) სუფრუთი–უსახელო იფთბოული კმ.5+100–კმ.23+500/რეაბილიტიაცია (eng)
სუფრუთი–უსახელო იფთბოული კმ.5+100–კმ.23+500/რეაბილიტიაცია (eng) შულავერი–წითელი ხიდი კმ.5/სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია (eng) შულავერი–წითელი ხიდი კმ.5/სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია (eng)
შულავერი–წითელი ხიდი კმ.5/სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია (eng) სენაკი–ფოთი–სარფის ს/გზის 110კმ–ზე ხიდის რეაბილიტაცია (eng) სენაკი–ფოთი–სარფის ს/გზის 110კმ–ზე ხიდის რეაბილიტაცია (eng)
სენაკი–ფოთი–სარფის ს/გზის 110კმ–ზე ხიდის რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–ალპანა–მამისონის ს/გზის 116–125კმ. – რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–ალპანა–მამისონის ს/გზის 116–125კმ. – რეაბილიტაცია (eng)
ქუთაისი–ალპანა–მამისონის 77+510კმ. – 82+486კმ./ ხიდი მდ.ღვიარაზე – რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–ალპანა–მამისონის 77+510კმ. – 82+486კმ./ ხიდი მდ.ღვიარაზე – რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–ალპანა–მამისონის 77+510კმ. – 82+486კმ. საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng)
ქუთაისი–ალპანა–მამისონის 77+510კმ. – 82+486კმ. საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–ალპანა–მამისონის 77+510კმ. – 82+486კმ. საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–წყალტუბო–ლენტეხი 50–63 კმ. ს/გზის რეაბილიტაცია (eng)
ქუთაისი–წყალტუბო–ლენტეხი 50–63 კმ. ს/გზის რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი ჩომა–ალპანა–მამისონი კმ.70–კმ.78 ს/გზის რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი ჩომა–ალპანა–მამისონი კმ.70–კმ.78 ს/გზის რეაბილიტაცია (eng)
ქუთაისი ჩომა–ალპანა–მამისონი კმ.70–კმ.78 ს/გზის რეაბილიტაცია (eng) ფოთი–სარფის ხიდის რეაბილიტაცია (eng) ფოთი–სარფის ხიდის რეაბილიტაცია (eng)
ფოთი–სარფის ხიდის რეაბილიტაცია (eng) გომი–საჩხერე–ჭიათურა ს/გზის კმ.46–კმ.53 რეაბილიტაცია (eng) გლდანის ხიდი კმ.9/რეაბილიტაცია (eng)
გლდანის ხიდი კმ.9/რეაბილიტაცია (eng) გლდანის ხიდი კმ.9/რეაბილიტაცია (eng) დუშეთი–მჭადიჯვარი კმ.6/ რეაბილიტაცია (eng)
დიდი დმანისი – დმანისი – გომარეთი – ბედიანის ს/გზის 27–32 კმ. რეაბილიტაცია (eng) ალპანა– ცაგერის/გზის 1–12კმ. რეაბილიტაცია (eng) ალპანა– ცაგერის/გზის 1–12კმ. რეაბილიტაცია (eng)
ხაშური–ახალციხე–ვალე ს/გზის 71–73 კმ./რეაბილიტაცია (eng) ხაშური–ახალციხე–ვალე ს/გზის 71–73 კმ./რეაბილიტაცია (eng) ქუთაისი–წყალტუბო–ლენტეხი 50–63 კმ./ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (eng)

Back

   
Get Adobe Flash player Get Adobe Flash player