საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
ტენდერები

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

მოთხოვნა ინტერესის გამოსახატავად საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წლიური ანგარიშის მოსამზადებლად

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული სატრანსპორტო პროექტების განმახორციელებელი სააგენტო საქართველოში, გეგმავს დაიქირავოს ინდივიდუალური კონსულტანტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წლიური ანგარიშის მოსამზადებლად. დავალება მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პოპულარიზაციას, მხარეების ინფორმირებულობის და 2014 წელს განხორციელებული პროექტების გამჭვირვალობის ზრდას. წლიური ანგარიში ხელს შეუწყობს საზოგადოების ინფორმირებას განხორციელებული პროექტების შესახებ   

1. კონსულტანტის მოვალეობები და კვალიფიკაცია

დავალება იყოფა სამ ნაწილად:

დავალება 1. წლიური ანგარიშის მომზადება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის

დავალება 2. მასალების მომზადება და წარდგენა წლიური ბიუჯეტის ოფიციალური პრეზენტაციისთვის

დავალება 3. მასალების წარდგენა.

დავალება 1: წლიური ანგარიშის მომზადება

დავალება 1.1 : წლიური ანგარიშის მომზადება  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 

წლიური ანგარიშის მომზადებისას კონსულტანტის მოვალეობები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:

 • უზრუნველყოს სამინისტროს და სამინიტროს 10 საქვეუწყებო ორგანიზაციიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავება წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების შესახებ. (ქართულად და ინგლისურად)
 • ანგარიშის სრულყოფისათვის ფოტო მასალის მოძიება, შერჩევა, დამუშავება.
 • გრაფიკების, დიაგრამების, ცხრილების შედგენა, დამუშავება, დაკაბადონება.
 • ტექსტუალური ნაწილის შექმნა, მომზადება.
 • წლის ანგარიშის წიგნის სტილის დამუშავება, შექმნა.
 • წლის ანგარიშის წიგნის დაკაბადონება.
 • წლის ანგარიშის წიგნის პრე-პრესი, მომზადება, კონვერტირება.
 • შედგენილი წიგნის კორექტურა.
 • წინასაბეჭდი ვერსიის მომზადება, ციფრული ვერსიის ბეჭდვა.
 • წიგნის შესაქმნელად გამოსაყენებელი პროგრამები: Adobe InDesigne CS6, Corel Draw X6, Adobe Photoshop CS6,Adobe Illustrator CS6.
 • ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება, წიგნის შეფუთვა.
 • ანგარიში უნდა მომზადდეს ინგლისურ და ქართულ ენაზე

დავალება 1.2 : წლიური ანგარიშის მომზადება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისათვის 

წლიური ანგარიშის მომზადებისას კონსულტანტის მოვალეობები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:

 • უზრუნველყოს სამინისტროს და სამინიტროს 10 საქვეუწყებო ორგანიზაციიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავება წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოების შესახებ.
 • ანგარიშის სრულყოფისათვის ფოტო მასალის მოძიება, შერჩევა, დამუშავება.
 • გრაფიკების, დიაგრამების, ცხრილების შედგენა, დამუშავება, დაკაბადონება.
 • ტექსტუალური ნაწილის შექმნა, მომზადება.
 • წლის ანგარიშის წიგნის სტილის დამუშავება, შექმნა.
 • წლის ანგარიშის წიგნის დაკაბადონება.
 • წლის ანგარიშის წიგნის პრე-პრესი, მომზადება, კონვერტირება.
 • შედგენილი წიგნის კორექტურა.
 • წინასაბეჭდი ვერსიის მომზადება, ციფრული ვერსიის ბეჭდვა.
 • წიგნის შესაქმნელად გამოსაყენებელი პროგრამები: Adobe InDesigne CS6, Corel Draw X6, Adobe Photoshop CS6,Adobe Illustrator CS6.
 • ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება, წიგნის შეფუთვა.
 • ანგარიში უნდა მომზადდეს ინგლისურ და ქართულ ენაზე

დავალება 2: მასალების მომზადება წლიური ანგარიშის ოფიციალური პრეზენტაციისათვის 

წლიური ანგარიშის მოსამზადებლად კონსულტანტი შეხვედრის მონაწილეებისათვის მოამზადებს შედეგ მასალას:

 • Paper bag- (i) size: 200X300X100 (ii) Print character:  200 g/m² 5+0 (full color print with pantone 1 color). matt lamination
 • Pen with logo 1 side 1 color tampone print
 • Desk Callendar - A5 size, 12 inner pace, front & back cover 200 g/m² 4+4 (full color print). Disperive varnish
 • Notebooks

(i)Position 1:  size: 230X170mm. leather cover, inner 380 page with early callendar print, 1+1 one color print

(ii) Position 2: size: 230X170mm. leather cover, inner 200 page with 1+1 one color print

(iii) Position 3: size: A4 (210X297mm). 60 page 1+1 color print, hard cover back.

კონსულტანტის მოვალეობები:

დავალება 3. პოლიგრაფიული ხარისხი: წარმოდგენილი ანგარიშის ბეჭდური ვერსიის პოლიგრაფიული ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 • Size: 210X250mm
 • Inner Page 1:  150  g/m² Chalk Paper, 132 page. 4+4 full color print,  Dispersive varnish 1+1
 • Inner Page 2: 4 page. 150  g/m² Chalk Paper, 5+5 full color print with pantone 1 color 
 • Inner Page 3 (insert page)2 folding page, size: 420X250 with 150  g/m² Chalk Paper, 5+5 full color print with pantone 1 color
 • Cover:  300 g/m² 5+5 (full color print with pantone 1 color ). 1+0 selective UV varnish, with foil, matt lamination
 • Binding: Paperback, Thermal binging, with threat
 • Book packaging: Envelope type, one side full color print +1 Pantone color.

წარმოდგენები

 1. კონტრაქტის ხელმოწერიდან 7 დღის განმავლობაში კონსულტანტი დამკვეთს წარუდგენს ციფრულად დაბეჭდილი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წლიური ანგარიშის  სამუშაო ვერსიის 2 პაკეტს მოთხოვნების თანახმად – დავალება 1: წლიური ანგარიშის მომზადება
 2. დამკვეთის მიერ დამტკიცებიდან 15 დღეში კონსულტანტი დამლვეთს წარუდგენს შემდეგ მასალას (დავალება 1).

#

ერთეული

რაოდენობა (დაბეჭდილი ასლები)

შენიშვნა

 

წლიური ანგარიში რეგიონული განვითრებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის (ქართული ვერსია)

500

 

 

წლიური ანგარიში რეგიონული განვითრებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის (ინგლისური ვერსია)

500

 

 

წლიური ანგარიში საავტომობილო გზების დეპარტამანტისათვის (ქართული ვერსია)

350

 

 

წლიური ანგარიში საავტომობილო გზების დეპარტამანტისათვის (ინგლისური ვერსია)

350

 

 

Paper Bags

500

 

 

Pen with logo

500

 

 

მაგიდის კალენდარი

300

 

 

Notebooks: Possitions 1, 2 and 3 

300

100 unit each possition

 1. 1.    კვალიფიკაცია და გამოცდილება 

წარმატებულ კანდიდატს უნდა გააჩნდეს:

 • ბაკალავრის ხარისხი ინფორმატიკაში (ან კომპიუტერულ გრაფიკაში) ან მსგავს სფეროში აკრედიტირებული უნივერსიტეტიდან;
 • წლიური ანგარიშის მომზადების სამუშაო გამოცდილება მთავრობის ან საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის, პრეზენტაციების მომზადება.  სტანდარტული კომპიტერული პროგრამების გამოყენებით (Word Excel) პლუს Adobe InDesigne CS6, Corel Draw X6, Adobe Photoshop CS6,Adobe Illustrator CS6.
 • ინგლისური და ქართული ენების კარგი ცოდნა
 1. 2.    შერჩევის კრიტერიუმები:

შერჩევა განხორციელდება ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევის მეთოდის მიხედვით (ICS) აზიის განვითარების ბანკის შესყიდვების სახელმძღვანელოს თანახმად Guidelines on The Use of Consultants by Asian Development Bank and Its Borrowers (რომელიც ხელმისაწვდომია ვებ–გვერდზე http://www.adb.org/documents/guidelines-use-consultants-asian-development-bank-and-its-borrowers), შემდეგი კრიტერიუმებისა და წონების გამოყენებით:

1. 30% ზოგადი გამოცდილება.

2. 70% დავალებასთან დაკავშირებული გამოცდილება.

 

აპლიკაციის წარდგენა:
აპლიკაციები ელექტრონულად ან ბეჭდური სახით წარმოდგენილი იქნება ქვემოთ მითითებულ მისამართზე არაუგვიანეს 8 იანვარი 2015 

 

სახელი: ვახტანგ რაზმაძე

თამამდებობა:საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო პროექტების სამმართველოს უფროსი

მისამართი: 12 ალ ყაზბეგის გამზირი, თბილისი 0160, საქართველო

ტელ: +995-322-37-05-08 ext. 3-11

ფაქსი +995-322-31-30-34

ელ ფოსტა: info@georoad.ge cc: to murmani.katsitadze@gmail.com

ვებ–გვერდი:www.georoad.ge

ინტერაქტიული რუკა
საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: