საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტები
აგარა დასავლეთი -დიდი სატივე შემოვლითი გზა (114კმ - 126კმ) გზშ
 აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის E-60   აგარა დასავლეთი -დიდი სატივე
                          შემოვლითი გზის მონაკვეთის (114კმ - 126კმ)  მოდერნიზების სამუშაოების
                                                      გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
 
სამუშაო ანგარიში
 
გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, საქართველომ მოიპოვა მნიშვნელოვანი ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი, სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. სატრანსპორტო ინფრასტუქტურის განვითარება გახდა ეროვნული პრიორიტეტი. საქართველოს მთავრობამ  მსოფლიო ბანკს სთხოვა მხარდაჭერა აღმოსავლეთ-დასავლეთ სატრანსპორტო დერეფნის მოდერნიზაციის პროექტის განვითარებაში. ბანკის დაფინანსებით E-60 აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის გაუმჯობესების ორი პროექტი უკვე დასრულებულია, მომზადების პროცესშია აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის მოდერნიზაციის მესამე პროექტი. სამომავლოდ გათვალსწინებული ინვესტიციები მოახდენენ გზატკეცილის მონაკვეთისას გაუმჯობესების სამუშაოების დასრულებას - რუისიდან უკვე რეაბილიტირებული რიკოთის გვირაბამდე. ამ მიზნის გათვალსიწინებით, საქართველოს მთავრობამ დახმარების გაწევის მიზნით მიმართა მსოფლიო ბანკს, რათა მოხდეს აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის მოდერნიზაციის მეოთხე პროექტის შემუშავება და განხორციელება, რომელიც დაფარავს  აგარის შემოვლითი გზისა და გომს შორის არსებული გზატკეცილის მონაკვეთს. საქართველოს მთავრობამ დახმარების გაწევის მიზნით მიმართა მსოფლიო ბანკს, რათა მოხდეს აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის მოდერნიზაციის მეოთხე პროექტის შემუშავება და განხორციელება, რომელიც დაფარავს  აგარა დასავლეთი და გომის შემოვლითი გზის (დიდი სატივე) გშორის არსებული გზატკეცილის მონაკვეთს.
სვენეთი-რუისი-რიკოთის გვირაბის მთლიანი დერეფნისთვის შემუშავდა რეგიონალური გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (რგზშ).  განხორციელდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ) მაგისტრალის აგარა დასავლეთი გომის შემოვლითი გზის მონაკვეთზე, გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის (გმგ1) ჩათვლით. აღნიშნული გზშ-ს მიზანი იყო რუისი-გომის მონაკვეთზე  გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებისა და შემოთავაზებული სამუშაოების რისკების განსაზღვრა; ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების რეკომენდაციები და მონიტორინგის გეგმის შემუშავება გარემოსდაცვითი ნორმების გათვალისწინებით E-60 მაგისტრალის მონაკვეთის მშენებლობისა და ოპერირების დროს.
აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის E-60   აგარა დასავლეთი -დიდი სატივე                          
შემოვლითი გზის მონაკვეთის (114კმ - 126კმ)  მოდერნიზების სამუშაოების                                                     
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება 
სამუშაო ანგარიში 

გეოგრაფიული მდებარეობის გამო, საქართველომ მოიპოვა მნიშვნელოვანი ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი, სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. სატრანსპორტო ინფრასტუქტურის განვითარება გახდა ეროვნული პრიორიტეტი. საქართველოს მთავრობამ  მსოფლიო ბანკს სთხოვა მხარდაჭერა აღმოსავლეთ-დასავლეთ სატრანსპორტო დერეფნის მოდერნიზაციის პროექტის განვითარებაში. ბანკის დაფინანსებით E-60 აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის გაუმჯობესების ორი პროექტი უკვე დასრულებულია, მომზადების პროცესშია აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის მოდერნიზაციის მესამე პროექტი. სამომავლოდ გათვალსწინებული ინვესტიციები მოახდენენ გზატკეცილის მონაკვეთისას გაუმჯობესების სამუშაოების დასრულებას - რუისიდან უკვე რეაბილიტირებული რიკოთის გვირაბამდე. ამ მიზნის გათვალსიწინებით, საქართველოს მთავრობამ დახმარების გაწევის მიზნით მიმართა მსოფლიო ბანკს, რათა მოხდეს აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის მოდერნიზაციის მეოთხე პროექტის შემუშავება და განხორციელება, რომელიც დაფარავს  აგარის შემოვლითი გზისა და გომს შორის არსებული გზატკეცილის მონაკვეთს. საქართველოს მთავრობამ დახმარების გაწევის მიზნით მიმართა მსოფლიო ბანკს, რათა მოხდეს აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის მოდერნიზაციის მეოთხე პროექტის შემუშავება და განხორციელება, რომელიც დაფარავს  აგარა დასავლეთი და გომის შემოვლითი გზის (დიდი სატივე) გშორის არსებული გზატკეცილის მონაკვეთს.სვენეთი-რუისი-რიკოთის გვირაბის მთლიანი დერეფნისთვის შემუშავდა რეგიონალური გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (რგზშ).  განხორციელდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ) მაგისტრალის აგარა დასავლეთი გომის შემოვლითი გზის მონაკვეთზე, გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის (გმგ1) ჩათვლით. აღნიშნული გზშ-ს მიზანი იყო რუისი-გომის მონაკვეთზე  გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებისა და შემოთავაზებული სამუშაოების რისკების განსაზღვრა; ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების რეკომენდაციები და მონიტორინგის გეგმის შემუშავება გარემოსდაცვითი ნორმების გათვალისწინებით E-60 მაგისტრალის მონაკვეთის მშენებლობისა და ოპერირების დროს.
 
PDF_ICON იხილეთ ვრცლად
PDF_ICON ოქმი
ინტერაქტიული რუკა
პროექტის მიმდინარეობა
საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: