საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პროექტები
რიკოთის გვირაბი – გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
რიკოთის გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და გარემოსდაცვითი
მენეჯმენტის გეგმა
2009 წლის სექტემბერი
 
არატექნიკური რეზუმე
შესავალი
გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. შესაბამისად, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება გახდა ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი საქართველოს მთავრობისათვის. საქართველოს მთავრობამ მიმართა მსოფლიო ბანკის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს (IBRD) და სთხოვა დახმარება აღმოსავლეთი-დასავლეთი სატრანსპორტო დერეფნის მოდერნიზაციის საქმეში. ამის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი საერთაშორისო განვითარების ასოციაციისგან რომელიც უნდა მოხმარდეს აღმოსავლეთი-დასავლეთი (E-60)  ავტომაგისტრალის ცალკეული მონაკვეთების მოდერნიზაციას. 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს აღმოსავლეთი-დასავლეთი (E-60)  ავტომაგისტრალის  143-ე კმ ნიშნულთან არსებული საავტომობილო ე.წ. რიკოთის  გვირაბის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით მიმდინარე დეტალური კვლევების ნაწილს. რაც შეეხება განსახორციელებელ სამუშაოებთან დაკავშირებით შესამუშავებელ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, მისი მიზანია გარემოზე ზემოქმედების სახეების დადგენა და შესაბამისი  შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება, ასევე  გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და მონიტორინგის გეგმების ჩამოყალიბება. 
წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მიზანია გარემოზე ზემოქმედების განხილვა და პროექტის განხორციელებისას ზემოქმედების მართვის და შემარბილებელი ღონისძიებების დასახვა. წინამდებარე გზშ-ს ანგარიშში თანდართულია გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა, საქართველოს კანონმდებლობის და მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელოს შესაბამისი პუნქტების გათვალისწინებით.
რიკოთის გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმა
2009 წლის სექტემბერი არატექნიკური რეზუმე

შესავალი
გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, საქართველომ შეიძინა ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დერეფნის სტატუსი. შესაბამისად, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება გახდა ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი საქართველოს მთავრობისათვის. საქართველოს მთავრობამ მიმართა მსოფლიო ბანკის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს (IBRD) და სთხოვა დახმარება აღმოსავლეთი-დასავლეთი სატრანსპორტო დერეფნის მოდერნიზაციის საქმეში. ამის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი საერთაშორისო განვითარების ასოციაციისგან რომელიც უნდა მოხმარდეს აღმოსავლეთი-დასავლეთი (E-60)  ავტომაგისტრალის ცალკეული მონაკვეთების მოდერნიზაციას. 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანგარიში წარმოადგენს აღმოსავლეთი-დასავლეთი (E-60)  ავტომაგისტრალის  143-ე კმ ნიშნულთან არსებული საავტომობილო ე.წ. რიკოთის  გვირაბის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით მიმდინარე დეტალური კვლევების ნაწილს. რაც შეეხება განსახორციელებელ სამუშაოებთან დაკავშირებით შესამუშავებელ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, მისი მიზანია გარემოზე ზემოქმედების სახეების დადგენა და შესაბამისი  შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება, ასევე  გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და მონიტორინგის გეგმების ჩამოყალიბება. 
წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მიზანია გარემოზე ზემოქმედების განხილვა და პროექტის განხორციელებისას ზემოქმედების მართვის და შემარბილებელი ღონისძიებების დასახვა. წინამდებარე გზშ-ს ანგარიშში თანდართულია გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა, საქართველოს კანონმდებლობის და მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელოს შესაბამისი პუნქტების გათვალისწინებით.
   
PDF_ICON გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
საქართველო 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12
info@georoad.ge
ცხელი ხაზი:
(995 32) 2 31 30 76
შემოგვიერთდით: